prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
WIM w Warszawie

Jolanta Bilińska

Prezydent Elekt – The International Alliance of Patients Organizations (IAPO)

prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Malinowski

Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej, Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

Instytut Matki i Dziecka Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger

II Katedra i Klinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt

Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski

II Katedra iKlinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz

I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM

dr n. med. Beata Wróbel

Centrum Medycyny Seksualnej w Dąbrowie Górniczej

dr n. med. Artur Rogowski

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

dr hab. n. med. Grzegorz Surkont

Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med. Piotr Dobroński

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Marek Karpiński

Ordynator Szpitala Kardiologicznego w Rabce – Zdroju