I Konferencja Naukowa
„Aktualne problemy Uroginekologii- UPDATE-2015”

Warszawa, 6 marca 2015 r. „Hotel Novotel Centrum”

 

08:30-09:00

Rejestracja uczestników, kawa powitalna

   

09.00-09:15

OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI

Powitanie zaproszonych Gości i Delegatów I Konferencji Naukowej "Aktualne problemy uroginekologii – UPDATE 2015" przez prof. dr hab. n. med. Włodzimierza E. Baranowskiego – Przewodniczącego Komitetu Naukowego, Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia "Pro Salutem" oraz przez dr Włodzimierza W. Sukiennika – Prewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, I Wiceprezesa Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia "Pro Salutem"

Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych:

SESJA I:

Nietrzymanie moczu

09:15-09:45

Temat: "Postępy w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego OAB"

Wykładowca: dr hab. n. med. Piotr Dobroński

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM w Warszawie

09:45-10:15

Temat: "Jak zwiększyć skuteczność operacji slingowych?"

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger

II Katedra iKlinika Ginekologii UM w Lublinie

10:15-10:45

Temat: "Operacje ratunkowe w leczeniu nietrzymania moczu"

Wykładowca: dr n. med. Artur Rogowski

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM w Warszawie

10:45-11:15

Temat: "Jak leczyć powikłania po operacjach slingowych?"

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz

WUM w Warszawie

11:15-11:30

Przerwa kawowa

SESJA II:

Miejsce pessaroterapii w uroginekologii

11:30-12:00

Temat: "Czy pessaroterapia jest alternatywą dla leczenia operacyjnego?"

Wykładowca: dr hab. n. med. Grzegorz Surkont

Katedra Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi

12:00-12:20

Dyskusja

SESJA III:

Zaburzenia statyki dna miednicy (POP)

12:20-12:50

Temat: "Leczenie defektów kompartmentu przedniego – techniki pochwowe"

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Andrzej Malinowski

Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej, Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

12:50-13:20

Temat: "Leczenie defektów kompartmentu centralnego – techniki pochwowe"

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt

Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, UR w Rzeszowie

13:20-13:50

Temat: "Leczenie defektów kompartmentu tylnego – techniki pochwowe"

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

Instytut Matki i Dziecka Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

13:50-14:20

Temat: "Wskazania i technika operacji uroginekologicznych z dostępu brzusznego"

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski

Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej – WIM w Warszawie

14:20-15:20

Przerwa obiadowa

SESJA IV:

Atrofia urogenitalna i zakażenia pochwy w uroginekologii

15:20-15:50

Temat: "Zalecenia przed- i pooperacyjne u pacjentek leczonych uroginekologicznie"

Wykładowca: dr hab. n. med.  Jacek Tomaszewski

II Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie

15:50-16:10

Dyskusja

SESJA V:

Seksualność u pacjentek uroginekologicznych przed i po operacji

16:10-16:40

Temat: "Seksualność u pacjentek uroginekologicznych przed i po operacji"

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger

II Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie

16:40-17:00

Dyskusja

SESJA VI:

Stosowanie suplementów diety w uroginekologii

17:00-17:30

Temat: Suplementy diety w ginekologii i położnictwie.

Wykładowca: dr n. med. Beata Wróbel

Centrum Medycyny Seksualnej w Dąbrowie Górniczej

17:30-17:50

Dyskusja i Podsumowanie Konferencji

17.50-18.10

Sesja Sprawozdawczo-Wyborcza Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

18:10

Zakończenie Konferencji.