Program

Home  >>  Program

08:30-09:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA
09:30-09:45 OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
Powitanie zaproszonych Gości i Delegatów II Międzynarodowej Konferencji „Aktualne problemy Uroginekologii – UPDATE-2016”.
Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych
WYKŁAD INAUGURACYJNY
09:45-10:15 TEMAT: Materiały alloplastyczne w rekonstrukcji dna miednicy po notyfikacji FDA
Wykładowca: prof. dr. med. Eckhard Petri
Greifswald University – DE
SESJA I: NIETRZYMANIE MOCZU
10:15-10:35 TEMAT: Pęcherz nadreaktywny – update 2016
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
II Katedra i Klinika Ginekologii
UM w Lublinie
10:35-10:40 Dyskusja
10:40-11:00 TEMAT: Minislingi – miejsce w leczeniu nietrzymania moczu
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
11:00-11:05 Dyskusja
11:05-11:25 TEMAT: Materiały syntetyczne w uroginekologii – aktualne rekomendacje
Wykładowca: dr n. med. Artur Rogowski
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
WIM w Warszawie
11:25-11:30 Dyskusja
11:30-11:50 TEMAT: Powikłania po operacjach slingowych – rozpoznanie i leczenie
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz
Kierownik Oddziału Ginekologii Zabiegowo-Septycznej
WUM w Warszawie
11:50-11:55 Dyskusja
11:55-12:15 TEMAT: Ciąża i poród, a zaburzenia statyki dna miednicy u kobiet
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Jerzak
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
WIM w Warszawie
12:15-12:20 Dyskusja
12:20-12:40 TEMAT: Ciąża i poród, a nietrzymanie moczu u kobiet
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii
WUM w Warszawie
12:40-12:45 Dyskusja
12:45-13:00 PRZERWA KAWOWA
SESJA II: ZABURZENIA STATYKI DNA MIEDNICY
13:00-13:20 TEMAT: Leczenie defektów kompartmentu przedniego – siatki versus operacje klasyczne
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
Katedra Ginekologii i Położnictwa
ŚUM w Katowicach
13:20-13:25 Dyskusja
13:25-13:45 TEMAT: Leczenie defektu kompartmentu centralnego – techniki pochwowe versus techniki brzuszne
Wykładowca: dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski
I Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie
Prezes Sekcji Uroginekologicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
13:45-13:50 Dyskusja
13:50-14:10 TEMAT: Leczenie defektów kompartmentu tylnego – siatki versus operacje klasyczne
Wykładowca: dr hab. n. med. Grzegorz Surkont
I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
14:10-14:15 Dyskusja
14:15-14:40 TEMAT: Fotodynamiczne metody uroginekologii
Wykładowca: prof. dr hab. inż. Mirosław Kwaśny
Centrum Inżynierii Biomedycznej WAT w Warszawie
TEMAT: Praktyczne aspekty stosowania terapii fotodynamicznej w ginekologii
Wykładowca: dr n. med. Magdalena Kamińska
WUM w Warszawie
14:40-14:45 Dyskusja
14:45-15:45 PRZERWA OBIADOWA
15:45-16:05 TEMAT: Wulwodynia – problem diagnostyczno-terapeutyczny
Wykładowca: dr n. med. Ewa Baszak-Radomańska
Gabinety TERPA Lublin
16:05-16:10 Dyskusja
16:10-16:30 TEMAT: Aktualności – IUGA 2015 i ICS 2015
Wykładowca: dr med. Dominik Rysak-Luberowicz
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
WIM w Warszawie
16:30-16:35 Dyskusja
16:35-16:55 PODSUMOWANIE KONFERENCJI/SPOTKANIE Z MEDIAMI
17:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI