Program

Home  >>  Program

08:30-09:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA
09:30-09:45 OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
Powitanie zaproszonych Gości i Delegatów III Międzynarodowej Konferencji „Aktualne problemy Uroginekologii – UPDATE-2017”.
Wystąpienia Inauguracyjne:
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana Dukli w Lublinie
dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski
Prezes Sekcji Uroginekologicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
WYKŁAD INAUGURACYJNY
09:45-10:15 TEMAT: Esthetic Gynecology
Wykładowca: dr n. med. Stefan Smajda
Clinique Sainte Anne Saint – Remi (Bruksela)
Edith Cavell Clinic (Bruksela)
SESJA I:
NIETRZYMANIE MOCZU
10:15-10:35 TEMAT: Leczenie pęcherza nadreaktywnego – update 2017
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
II Katedra i Klinika Ginekologii
UM w Lublinie
10:35-10:40 Dyskusja
10:40-11:00 TEMAT: Lasery w uroginekologii. Mit czy rzeczywistość?
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
11:00-11:05 Dyskusja
11:05-11:25 TEMAT: Materiały syntetyczne w uroginekologii – aktualne rekomendacje
Wykładowca: dr n. med. Artur Rogowski
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
WIM w Warszawie
11:25-11:30 Dyskusja
11:30-11:50 TEMAT: Rozpoznanie i leczenie powikłań po operacjach slingowych
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz
Kierownik Oddziału Ginekologii Zabiegowo-Septycznej
WUM w Warszawie
11:50-11:55 Dyskusja
11:55-12:15 TEMAT: Laparoskopowe i robotowe versa vaginalne techniki operacyjne w uroginekologii
Wykładowca: prof. dr n. med. Pavel Bartos
JG Mendel Cancer Centre – Novy Jicin, Czechy
President Czech Society of Gynecological Endoscopy and Pelvic Surgery (CSGE)
12:15-12:20 Dyskusja
12:20-12:40 TEMAT: Ciąża i poród a nietrzymanie moczu u kobiet
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii
WUM w Warszawie
12:40-12:45 Dyskusja
12:45-13:00 PRZERWA KAWOWA
SESJA II:
ZABURZENIA STATYKI DNA MIEDNICY
13:00-13:20 TEMAT: Różne opcje leczenia defektów kompartmentu przedniego – siatki versus operacje klasyczne
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
Katedra Ginekologii i Położnictwa
ŚUM w Katowicach
13:20-13:25 Dyskusja
13:25-13:45 TEMAT: Jak leczyć defekty kompartmentu centralnego? Techniki pochwowe versus techniki brzuszne
Wykładowca: dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski
I Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie
Prezes Sekcji Uroginekologicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
13:45-13:50 Dyskusja
13:50-14:10 TEMAT: Leczenie defektów kompartmentu tylnego – siatki versus operacje klasyczne
Wykładowca: dr hab. n. med. Grzegorz Surkont
I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
14:10-14:15 Dyskusja
14:15-14:35 TEMAT: Ciąża i poród a zaburzenia statyki dna miednicy u kobiet
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Jerzak
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
WIM w Warszawie
14:35-14:40 Dyskusja
14:40-15:00 TEMAT: Miejsce operacji klasycznych we współczesnej uroginekologii
Wykładowca: dr n. med. Alexandre Jumah
Ginekologia i położnictwo – Klinika Rue – Marbery (Paryż)
15:00-15:05 Dyskusja
15:05-16:00 PRZERWA OBIADOWA
16:00-16:20 TEMAT: Wulwodynia – problem diagnostyczno-terapeutyczny
Wykładowca: dr n. med. Ewa Baszak-Radomańska
Gabinety TERPA Lublin
16:20-16:25 Dyskusja
16:25-16:45 TEMAT: Aktualności – IUGA 2016 i ICS 2016
Wykładowca: dr med. Dominik Rysak-Luberowicz
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
WIM w Warszawie
16:45-16:50 Dyskusja
16:50-17:00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI/SPOTKANIE Z MEDIAMI
17:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI