Wykładowcy

Home  >>  Wykładowcy

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana Dukli w Lublinie
dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski
I Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie
Prezes Sekcji Uroginekologicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
dr n. med. Stefan Smajda
Clinique Sainte Anne Saint – Remi (Bruksela)
Edith Cavell Clinic (Bruksela)
prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
II Katedra i Klinika Ginekologii
UM w Lublinie
dr n. med. Artur Rogowski
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
WIM w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz
Kierownik Oddziału Ginekologii Zabiegowo-Septycznej
WUM w Warszawie
prof. dr n. med. Pavel Bartos
JG Mendel Cancer Centre – Novy Jicin, Czechy
President Czech Society of Gynecological Endoscopy and Pelvic Surgery (CSGE)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii
WUM w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
Katedra Ginekologii i Położnictwa
ŚUM w Katowicach
dr hab. n. med. Grzegorz Surkont
I Katedra Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Jerzak
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
WIM w Warszawie
dr n. med. Alexandre Jumah
Ginekologia i położnictwo – Klinika Rue – Marbery (Paryż)
dr n. med. Ewa Baszak-Radomańska
Gabinety TERPA Lublin
dr med. Dominik Rysak-Luberowicz
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
WIM w Warszawie